Dzięki wspaniałej inicjatywie jaką jest Stowarzyszenie „Krajowy Klaster Industry 4.0” przy udziale Politechniki Rzeszowskiej, region podkarpacki umacnia środowisko biznesowe w tym że można, jak również realizuje przyczynia się do przemian przemysłu w regionie podkarpackim. Nasz region to nie tylko Bieszczady i niedźwiedzie, ale również prężnie rozwijający się przemysł i to wysoce zinformatyzowany i świadomie zarządzane jednostki przy wsparciu najnowszych technik.

Krajowy Klaster Industry 4.0 został stworzony aby wspierać automatyzację i robotyzację polskich przedsiębiorstw. Pierwszy krok w tym kierunku został poczyniony 20 lutego, gdzie na Politechnice Rzeszowskiej zorganizowana została konferencja Innowacyjne Aplikacje Dla Przedsiębiorstw.

Oficjalne otwarcie przypadło rektorowi Politechniki Tadeusza Markowskiego, zapewniając wszystkich o dobrym początku i chęci rozwijaniu tego ruchu wśród przedsiębiorstw. Pierwszymi członkami tego klastra zostały firmy DOPAK, SVLR, GENPLAST i RDC Materials. Klaster pozwoli nie tylko rozwijać prace badawcze w zakresie inteligentnych fabryk, ale również wdrażać zintegrowane systemy komputerowe w oparciu o potencjał przemysłowy nie tylko naszego regionu.

Następnie głos zabrała Pani prezes SPLAST Agnieszka Sanocka, która przedstawiła swoją firmę jako przykład przedsiębiorstwa w pełni zautomatyzowanego i zgodnego z ideologią Industry 4.0
Byłem pod wrażeniem świadomości oraz determinacji przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia ujednoliceniu systemów informatycznych, w pełni integralnych budujących jedną apliakcję/platformę w pełni wspierającą zarządzanie przepływem informacji, mogą przyznać sobie złoty medal. Jedna platforma pozwala na łatwiejsze podejmowanie decyzji w przypadku nieprzywidzianych zdarzeń losowych, co zakutwowało w SPLAST zwiększeniem wydajności firmy i wzrostem zysków rok do roku 10-15%.


Firma ta jest 100% przykładem celowości wdrażania tego rodzaju rozwiązań, a jest ich wiele, kilka z nich zostało przedstawianych w dalszych prelekcjach. W śród wystąpień znalazł się światowy gigant SIEMENS, jeden z ojców Industry 4.0. Na świecie wspiera realizację produkcji od pomysłu do serwisowania (systemy PLM – Product Lifecycle Management).

Zarządzanie cyklem produktu reguluje procesy i zarządzania wszystkimi fazami cyklu życia produktu, począwszy od koncepcji produktu poprzez planowanie, projektowanie, produkcję, serwisowanie w połączeniu z innymi rozwiązaniami firmy SIMMENS tworzą integralną całość (Technomatix, NX, PLM Components).
Chcąc podsumować wszystkie zagadnienia i tematyki poruszane przez prelegentów wykazać można główne nurty i kierunki rozwoju w Industry 4.0. Potraktować to można jako mapa drogowa dla przedsiębiorstw chcących iść pod rękę z najlepszymi:

  • Sztuczna Inteligencja – wsparcie procesów decyzyjnych w oparciu o analizę danych i przetwarzanie ich na płaszczyźnie sieci neuronowej
  • Inteligentne aplikacje i analityka danych – implementacja sztucznej inteligencji dla potrzeb automatyki procesów i analizy danych
  • Inteligentne urządzenia – rozwój urządzeń o sztuczną inteligencję poprzez komunikację i uczenie maszyn
  • Cyfrowe bliźniaki – wirtualne odpowiedniki zasilane danymi z fizycznych urządzeń. Przewidywanie problemów, zmniejszanie kosztów utrzymania zdatności produktu.
  • Edge Computing – przetwarzanie, zbieranie i dostarczanie informacji jak najbliżej ich źródła
  • Platformy do komunikacji – interfejsy umożliwiające komunikację użytkowników i oprogramowania
  • Impresive Experience – łączenie wirtualnej rzeczywistości ze światem rzeczywistym
  • Blockchain – decentralizacja danych (Big Data)
  • Architektura Zorientowana na zdarzenia – zarządzanie firmą na podstawie zdarzeń opisanych cyfrowo

Inteligentne nadzorowanie procesów i wsparcie w podejmowaniu decyzji w systemach produkcyjnych – Wykład Tomasza Żabińskiego