Jednym z wielu klocków systemów informatycznego w firmie produkcyjnej jest system MES (System Realizacji Produkcji). Czym to jest, do czego służy będę skupiał się w dalszej części artykułu, ale gdyby chcieć zobrazować to w kilku porostach słowach powiedziałbym, że jest to integracja warsztatu produkcyjnego z systemem planowania.

Czym są systemy MES?

W osiągnięciu doskonałości w planowaniu produkcją może nas ograniczać brak integracji pomiędzy warsztatem a planistą produkcyjnym w czasie rzeczywistym i reagowanie w odpowiedni sposób na powstałe zdarzenia. Opóźnienia wynikające z braku podjęcia decyzji ma wpływ dalszą produkcję oraz wskaźniki dostaw na czas. Dlatego też w celu wypełnienia tej luki powstały narzędzia do synchronizacji systemów warsztatowych razem z MRP. Pozwala to na wydajne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa: Ludzie, Maszyny, Narzędzia, Materiały

Zdolność kontrolowania przepływu procesu produkcyjnego na każdym jej etapie, począwszy od wydania materiału poprzez rejestracje użycia narzędzi aż do rejestracji parametrów maszyny podczas realizującej programu maszynowego w czasie rzeczywistym. W odróżnieniu od systemów ERP ma to swoją przewagę gdyż status zaawansowania realizacji produkcji mamy dostępny w każdej chwili.
System MES może realizować funkcje przeznaczone dla systemów SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – ujednolicony interfejs do sterowników produkcyjnych i autonomicznych systemów przemysłowych). Ta część systemu pozwala na zbieranie i rejestrowanie danych produkcyjnych. Dla przykładu z obrabiarek sterowanych numerycznych możemy rejestrować przestoje produkcyjne, przezbrojenia. Ponadto do bezpośredniego kontaktu operatora z obsługiwanym urządzeniem stosowane są też interfejsy wizualizacji procesów (Human Machine Interface – HMI). Komunikaty z systemu SCADA mogą być rozszerzane o dodatkowe informacje z HMI, jak na przykład uruchomienie programu mycia stołu w trybie automatycznym przedefiniować, jako postój maszyny lub czas na 5S.

Jakie funkcje może spełniać system MES:

• Planistyczne –integracja z MRP umożliwiająca kolejkowanie i realizację zleceń produkcyjnych w sposób zapewniający terminowość dostaw.
• Zarządzanie stanowiskiem roboczym – optymalna kontrola stanowiska poprzez wyliczanie stopy wykorzystania w czasie zmiany produkcyjnej (OEE)
• Zarządzanie czasem pracy – pozwala kontrolować dostępność personelu i jego wpływu w czasie zmian roboczej
• Gromadzenie informacji – zbieranie informacji z procesów technologicznych w czasie rzeczywistym w celu późniejszego przetworzenia i analizowania do celów poprawy ich efektywności

Korzyści:

• Poprawa wskaźników wykorzystania parku maszynowego
• Zmniejszenie kosztów produkcji
• Zmniejszenie czasu reakcji na zdarzenia losowe i podjęcie decyzji
• Poprawa jakości realizacji produktów
• Szybsza reakcja na zmiany klientów
• Zwiększenie wydajności pracowników