Podstawą poprawnego funkcjonowania systemu SAP jest posiadanie poprawności danych podstawowych SAP Material Master. Do masowej analizy danych należy przygotować scenariusze logiczne w celu zaimplementowania do poniższego zapytania SQL które jest podstawą do zwracania wszystkich najważniejszych parametrów podlegających weryfikacji. Nie umieszczam tu samej logiki weryfikacyjnej gdyż dla każdej z firm jest ona inna, dla przykładu:

  1. Czy odpowiedni kontroler przypisany jest do źródła produkcji PN
  2. Czy wszystkie materiały posiadają przypisanego kontrolera i kupca
  3. Czy części uruchamiane zawsze uruchamiane w partii mają ustawioną partię wielkości ekonomicznej
  4. Czy partia wielkości ekonomicznej odpowiada aktualnym potrzebą
  5. Czy opis materiału jest poprawny
  6. Czy materiały mają poprawny magazyn składowy wraz z lokalizacją

Pierwsze kroki weryfikacyjne należy wykonać w Excel lub MS Access – pozwoli to na łatwe wprowadzanie zmian w w zaimplementowanej logice. Pamiętajcie: czym nakarmisz system informatyczny takie wyniki otrzymasz.

Uwaga: Parametr SPRAS = ‚L’ odpowiada językowi w jakim chcemy wyświetlać opisy Part Numbers.