Benchmarking jako podstawa funkcjonowania kadry zarządzającej? Czemu nie!

Spotykając się z ludźmi ze środowiska w ramach szkoleń, council’i  stwierdza się w większości przypadków, że wymiana doświadczenia między różnymi przedsiębiorstwami w spotkaniach na żywo przynosi najbardziej miarodajne korzyści. Ludzie posiadający podobne doświadczenia, realizujące tego samego typu projekty mierząc się z podobnymi problemami potrafi odnaleźć najróżniejsze rozwiązania. Korelując to na wspólnej platformie  dyskusyjnej doprowadza do sukcesu.

Chcielibyśmy aby przystąpiło do Naszej inicjatywy więcej osób. Dzieliło się doświadczeniem w ramach jednej platformy. Opracowana została droga do osiągnięcia sukcesu:

  1. Zebranie chętnych uczestniczących w projekcie (2017-06) zgłoszenia: Dawid.skrobisz@openproduction.pl
  2. Cykl artykułów z tematyki planowania produkcji: 20 artykułów (2017-08)
  3. Operation Planing Production : 2017-10 (w cyklu co 3-4 miesiące)